Naše společnost provozuje několik lesních školek o celkové výměře cca 3ha. Roční produkce se pohybuje okolo 500 000 sazenic. Pěstujeme všechny hlavní hospodářské dřeviny, mezi které patří například smrk, jedle, borovice, modřín, dub, buk a další.

Produkujeme sazenice pro obnovu lesních porostů a vánočních plantáží. Pěstujeme prostokořenné sazenice na volné půdě a dále pak krytokořenné sazenice neboli obalované. Krytokořenná sadba se pěstuje v obalech, ve kterých je umístěn substrát.

Výhody krytokořenných sazenic

 • Kořeny jsou umístěny v kořenovém balu, který zaručuje jejich ujímavost a rychlé odrůstání kultůr
 • Krytokořenné sazenice lze vysazovat koncem jara i na začátku podzimu
 • Zalesňování lze provádět sázecími rýči, trny a holemi
 • Jsou určeny do všech přírodních podmínek
 • Netrpí šokem z přesazení
 • Zkracuje se doba pěstování

Výhody prostokořenných sazenic

 • Mají ošetřený kořenový systém proti transpiraci (vysychání)
 • Cena sazenic je nízká
 • Náklady na dopravu a další manipulaci je nižší než u krytokořenných sazenic
 • Tento typ sazenic se využívá pro obnovu lesů z 90%

Výsadba a pěstování sazenic

Při výsadbě sazenic hrozí oschnutí, mechanické poškození nebo deformace kořenů. Aby k výše zmiňovanému nedocházelo je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Všechny kořenové systémy se musí chránit před vysycháním tím, že jsou umístěny ve vhodných nádobách nejlépe s vlhkou látkou nebo molitanem. Samotná výsadba se pak provádí tak, že sazenice jsou umisťovány do jamek dostatečné velikosti.

Základní operace v lesní školce:

 • Příprava půdy
 • Výsev semen
 • Školkování
 • Podřezávání sazenic
 • Vyzvedávání

Maloobchodní ceník sazenic pro podzim 2020

Dřevina Výska Krček Způsob  Cena bez
  cm mm pěstování DPH 15%
Smrk ztepilý SM 26-35 5 prostokořenná 7,00,-
(Picea abies) SM 36-50 6 školkovaná 8,00,-
  SM 51+ 7 f2+2 9,00,-
Jedle bělokorá JD 15-25 5 prostokořenná 10,00,-
(Abies alba) JD 26-35 6 školkovaná 11,00,-
  JD 36+ 7 2+2 13,00,-
Jedle obrovská JDO 15-25 5 prostokořenná 10,00,-
(Abies grandis)  JDO 26-35 6 školkovaná 11,00,-
  JDO 36-50 7 2+2 13,00,-
Modřín opadavý MD 26-35 4 prostokořenná 8,00,-
(Larix decidua) MD 36-50 5 podřezávaná 9,00,-
  MD 51+ 6 1-1 10,00,-
Borovice lesní BO  15-25 4 prostokořenná 4,50,-
(Pinus sylvestris) BO  26-35 5 podřezávaná 5,00,-
  BO  36+ 6 1-1 5,50,-
Borovice lesní BO  15-25 4 prostokořenná 5,50,-
(Pinus sylvestris) BO  26-35 5 školkovaná 6,00,-
  BO  36-50 6 1+1 6,50,-
Douglaska tisolistá DG 26-35 4 prostokořenná 12,00,-
(Pseudotsuga menziesii) DG 36-50 5 školkovaná 13,00,-
  DG 51+ 6 f2+2 15,00,-
Buk lesní BK 26-35 5 prostokořenná 8,00,-
(Fagus sylvatica) BK 36-50 6 podřezávaná 9,00-
  BK 51+ 7 1-1 10,00-
Dub letní DB 26-35 5 prostokořenná 7,00,-
(Quercus robur) DB 36-50 6 podřezávaná 8,00,-
  DB 51+ 7 1-1 9,00,-
Javor klen KL 26-35 5 prostokořenná 7,00,-
(Acer pseudoplatanus) KL 36-50 6 podřezávaná 8,00,-
  KL 51+ 7 1-1 9,00,-
Olše lepkavá OL 26-35 4 prostokořenná 6,00,-
(Almus glutinosa) OL 36-50 5 podřezávaná 7,00,-
  OL 51+ 6 1-1 8,00-
Lípa srdčitá LP 26-35 5 prostokořenná 8,00,-
(Tilia cordata) LP 36-50 6 podřezávaná 9,00,-
  LP 51+ 7 1-1 10,00-
Třešeň ptačí TR 26-35 4 prostokořenná 9,00,-
(Prunus avium) TR 36-50 5 podřezávaná 10,00,-
  TR 51+ 6 1-1 13,00,-
Habr obecný HB 26-35 5 prostokořenná 10,00,-
(Carpinus betulus) HB 36-50 6 podřezávaná 11,00,-
  HB 51+ 7 1-1 12,00,-

Najdete nás