LSMB je rodinná firma s více než 10letou tradicí. Nabízíme komplexní služby v lesním hospodářství. Spravujeme na 500ha obecních a soukromých lesů. Pro vlastníky lesních majetků zajišťujeme dodávky sazenic lesních dřevin z vlastních školek, pěstební a těžební práce, výkup veškeré dřevní hmoty, prodej palivového dřeva a jeho dopravu.

Správa lesních majetků

Zajišťujeme lesní hospodaření pro majitele lesů. Poskytujeme služby lesního hospodáře pro menší vlastníky lesů a odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů nad 50 ha.

Lesní školky

Provozujeme několik lesních školek o celkové výměře cca 3 ha. Roční produkce se pohybuje okolo 500 000 ks sazenic. Pěstujeme všechny hlavní hospodářské dřeviny, jako je smrk, jedle, borovice, modřín, buk, dub,... )

Pěstební práce

 Zabýváme se přípravou pasek, zalesněním, ožínáním, aplikací insekticidů a herbicidů, nátěry proti zimnímu okusu zvěří, prostřihávkami, prořezávkami,...

Těžební práce

Provádíme výchovné zásahy, probírky, mýtní, nahodilé a kůrovcové těžby. Další naší činností je svazkování, přibližování, vyvážení dřeva a likvidace klestu, kam patří pálení, vyvážení, štěpkování. 

Výkup dřeva

Dřevo vykupujeme převážně v regionu Vysočiny (Havlíčkův Brod, Humpolec) od soukromých osob, firem nebo spolků dle předem domluvených podmínek.  Vykupujeme jak vytěžené dřevo, tak dřevo na stojato.  

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: