Kontakt: Panský Tomáš, mobil: (+420) 601 392 985, email: pansky.tomas%z%bforest.cz

Zabýváme se prodejem palivového dřeva po celý rok. Dřevo nabízíme ve štěpinkách o délce 25 až 50 cm. Odběratelům také zajistíme dopravu na místo určení.

Nabízíme

  • měkké jehličnaté dřevo – smrk, borovice, modřín, jedle
  • tvrdé listnaté dřevo – buk, dub, bříza, olše

Palivové dřevo je v současné době velmi žádané, protože ve srovnání s jinými zdroji paliva je vysoce výhřevné, nezatěžuje životní prostředí a zároveň je finančně výhodné. Palivové dřevo se využívá také jako doplňkový zdroj tepla při topení plynem nebo elektřinou. Rozdíl mezi měkkým a tvrdým dřevem spočívá v tom, že měkké dřevo rychle vzplane, proto se používá v případě potřeby rychlého vytopení prostor a naopak tvrdé dřevo hoří pomalu a umožňuje tak udržovat teplotu po dlouhou dobu.

Výhřevnost

Samotná výhřevnost palivového dřeva se dá srovnat s výhřevností hnědého uhlí, avšak je mnohonásobně ekologičtější. Palivové dřevo doporučujeme objednávat s dostatečným předstihem, aby bylo co nejsušší. Obecně se doporučuje maximální vlhkost 20%, při umělém vysoušení lze dosáhnout vlhkosti pouhých 5%.

Jednou z nejdůležitějších vlastností u palivového dřeva je výhřevnost, která se udává v MJ/m3 nebo MJ/kg. Tyto jednotky zobrazují, kolik tepla lze získat. Obecně lze říci, že čím tvrdší dřevo, tím je vyšší výhřevnost.

Výhody palivového dřeva

  • Šetrnost k životnímu prostředí
  • Nízké náklady na topení
  • Vysoká výhřevnost
  • Jedinečná domácí atmosféra při topení v krbu
  • Nenáročné skladování a kompaktnost

Jak skladovat palivové dřevo

Základem je, aby palivové dřevo bylo uloženo v suchu. Suché dřevo vzplane rychle a také spotřeba je poté nižší. Nejlepší řešení pro uskladnění je venkovní přístřešek umístěný dále od jakékoli zdi a zároveň uskladněné dřevo by se nemělo dotýkat země, aby nenavlhlo. Dřevo by mělo být ideálně umístěno cca 20 cm nad zemí a jednotlivá polena by měla ležet kůrou dolů. Důležité také je, aby dřevem proudil neustále vzduch.

 

Najdete nás