Kontakt: Panský Tomáš, mobil: (+420) 601 392 985, email: pansky.tomas%z%bforest.cz

Objednávky pro podzim 2024 přijímáme od 15. srpna 2024. Na dříve zaslané objednávky nebude brán zřetel.

Expedice sazenic probíhá v B FOREST s.r.o., LŠ Mírovka, Mírovka 99, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

Naše společnost provozuje několik lesních školek o celkové výměře cca 3ha. Roční produkce se pohybuje okolo 500 000 sazenic. Pěstujeme všechny hlavní hospodářské dřeviny, mezi které patří například smrk, jedle, borovice, modřín, dub, buk a další.

Produkujeme sazenice pro obnovu lesních porostů a vánočních plantáží. Pěstujeme prostokořenné sazenice na volné půdě a dále pak krytokořenné sazenice neboli obalované. Krytokořenná sadba se pěstuje v obalech, ve kterých je umístěn substrát.

Výhody krytokořenných sazenic

 • Kořeny jsou umístěny v kořenovém balu, který zaručuje jejich ujímavost a rychlé odrůstání kultůr
 • Krytokořenné sazenice lze vysazovat koncem jara i na začátku podzimu
 • Zalesňování lze provádět sázecími rýči, trny a holemi
 • Jsou určeny do všech přírodních podmínek
 • Netrpí šokem z přesazení
 • Zkracuje se doba pěstování

Výhody prostokořenných sazenic

 • Mají ošetřený kořenový systém proti transpiraci (vysychání)
 • Cena sazenic je nízká
 • Náklady na dopravu a další manipulaci je nižší než u krytokořenných sazenic
 • Tento typ sazenic se využívá pro obnovu lesů z 90%

Výsadba a pěstování sazenic

Při výsadbě sazenic hrozí oschnutí, mechanické poškození nebo deformace kořenů. Aby k výše zmiňovanému nedocházelo je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Všechny kořenové systémy se musí chránit před vysycháním tím, že jsou umístěny ve vhodných nádobách nejlépe s vlhkou látkou nebo molitanem. Samotná výsadba se pak provádí tak, že sazenice jsou umisťovány do jamek dostatečné velikosti.

Základní operace v lesní školce:

 • Příprava půdy
 • Výsev semen
 • Školkování
 • Podřezávání sazenic
 • Vyzvedávání 

Najdete nás