Naše společnost provozuje několik lesních školek o celkové výměře cca 3ha. Roční produkce se pohybuje okolo 500 000 sazenic. Pěstujeme všechny hlavní hospodářské dřeviny, mezi které patří například smrk, jedle, borovice, modřín, dub, buk a další.

Produkujeme sazenice pro obnovu lesních porostů a vánočních plantáží. Pěstujeme prostokořenné sazenice na volné půdě a dále pak krytokořenné sazenice neboli obalované. Krytokořenná sadba se pěstuje v obalech, ve kterých je umístěn substrát.

Výhody krytokořenných sazenic

 • Kořeny jsou umístěny v kořenovém balu, který zaručuje jejich ujímavost a rychlé odrůstání kultůr
 • Krytokořenné sazenice lze vysazovat koncem jara i na začátku podzimu
 • Zalesňování lze provádět sázecími rýči, trny a holemi
 • Jsou určeny do všech přírodních podmínek
 • Netrpí šokem z přesazení
 • Zkracuje se doba pěstování

Výhody prostokořenných sazenic

 • Mají ošetřený kořenový systém proti transpiraci (vysychání)
 • Cena sazenic je nízká
 • Náklady na dopravu a další manipulaci je nižší než u krytokořenných sazenic
 • Tento typ sazenic se využívá pro obnovu lesů z 90%

Výsadba a pěstování sazenic

Při výsadbě sazenic hrozí oschnutí, mechanické poškození nebo deformace kořenů. Aby k výše zmiňovanému nedocházelo je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Všechny kořenové systémy se musí chránit před vysycháním tím, že jsou umístěny ve vhodných nádobách nejlépe s vlhkou látkou nebo molitanem. Samotná výsadba se pak provádí tak, že sazenice jsou umisťovány do jamek dostatečné velikosti.

Základní operace v lesní školce:

 • Příprava půdy
 • Výsev semen
 • Školkování
 • Podřezávání sazenic
 • Vyzvedávání

Maloobchodní ceník sazenic pro podzim 2018 a jaro 2019

Dřevina Způsob pěstování Výška cm Krček mm Cena bez 15% DPH
Smrk ztepilý
(Picea abies)
f2 + 2 26 - 35
36 - 50
51+
5
6
6,50,-
7,00,-
7,50,-
 Jedle bělokorá
(Abies alba)
2 + 3  15 - 25
26 - 35
36+ 
5
6
8,00,-
9,00,-
10,00,-
 Modřín opadavý
(Larix decidua)
1 - 1  26 - 35
 36 - 50
51+
4
5
6,00,-
7,00,-
 8,00,- 
 Borovice lesní
(Pinus sylvestris)
1 - 1  15 - 25
26 - 35 
4
4,00,-
 5,00,- 
 Douglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii)
2 + 2  26 - 35
36 - 50
51+ 
4
5
9,00,-
10,00,-
 11,00,- 
 Buk lesní
(Fagus sylvatica)
1 - 1  26 - 35
36 - 50
51+ 
5
6
7,00,-
8,00,-
 9,00,- 
 Dub letní
(Quercus robur)
1 - 1  26 - 35
36 - 50
51+ 
5
6
6,00,-
7,00,-
8,00,-
 Javor klen
(Acer pseudoplatanus)
1 - 1  26 - 35
36 - 50
51+ 
5
6
6,00,-
7,00,-
 8,00,- 
 Olše lepkavá
(Almus glutinosa)
0,5 - 0,5  26 - 35
36 - 50
51+ 
4
5
6,00,-
7,00,-
 8,00,- 
 Lípa srdčitá
(Tilia cordata)
1 - 1  26 - 35
35 - 50
51+ 
5
6
6,00,-
7,00,-
 8,00,- 
 Třešeň ptačí
(Prunus avium)
 1 - 1 26 - 35
36 - 50
51+ 
 4
5
6
6,00,-
7,00,-
8,00,-

Najdete nás