Kontakt: Horáček Jan, mobil: (+420) 602 432 061, email: horacek.lsmb%z%gmail.com

Zajišťujeme lesní hospodaření pro majitele lesů. Poskytujeme služby lesního hospodáře pro menší vlastníky a odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa nad 50 ha.

Naším cílem je trvalé zlepšování stavu lesa a lesních majetků s využitím všech jeho potenciálů. Důraz klademe na získání maximálních ekonomických efektů při zachování trvalé udržitelnosti všech funkcí lesa.

Správa lesních majetků může zahrnovat:

  • Odborná správa lesa včetně zajištění odborného personálu
  • Hospodaření v lese s důrazem na zlepšení jeho funkcí zahrnující těžbu, dopravu a výkup dřeva
  • Řešení kalamitních situací
  • Pravidelné kontroly lesa
  • Pořez dřeva, produkce sazenic lesních dřevin
  • Vypracování pěstebních a těžebních projektů a finančního plánu
  • Zajištění obnovy lesního hospodářského plánu nebo lesních hospodářských osnov
  • Vedení lesní hospodářské evidence
  • Zastupování u úřadů jako je státní správa lesů, Česká inspekce životního prostředí, ochrana přírody
  • Výkon práva myslivosti, případně dalších práv

Najdete nás